פרסומים אחרונים
Please reload

Please reload

עקבו אחרינו

February 2, 2020

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס בירושלים

  1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ברחוב אליהו שמאע 1 בירושלים הידועה כגוש 30820 חלקה 38 תת חלקה 17, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין בירושלים (להלן : "הנכס").  

  2. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 23.2.2020 בשעה 18:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח'  הרב קוק 8 ירושלים 9422608, טלפון: 02...

  1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ברח' עקביא בן מהללאל 3/6 בבית שמש  המצויה בגוש 5943, חלקה 27 (להלן: "הדירה").

  2. מועדי ביקור בנכס יתקיימו ביום ג' 13.8.19 בשעה 10:30, וביום ג' 20.8.19 בשעה 15:00.

  3. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש עד ליום 25.8.19 בשעה 17:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח' הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טל': 02-6259234, פקס': 02-6253071...

January 23, 2019

 הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' כיכר היהלום 36 דירה 14 במעלה אדומים

  1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של יחידה 14 בניין 813 בגוש 63616 ברחוב כיכר יהלום שכונת אבני החושן, מעלה אדומים (להלן: "הדירה").

  2. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש עד ליום 24.1.19  בשעה 17:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח' הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טל': 02-6259234, פקס': 02-6253...

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מגורים בפרויקט "צוקי ארסוף" בגעש

1.    ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מס' 19א' במתחם "פרויקט ארסוף" בגעש (להלן: "הנכס"). 

2.    הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 30.8.18  בשעה 18:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח' הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טלפון: 02-6259234, פקס': 02-6253071.

ביקור בנכס...

November 2, 2017

המשיב, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ע"י ב"כ עו"ד יששכר בר הלל, הגיש תובענה בסדר דין מקוצר כנגד המערערת, חברת משב"ט בע"מ, לתשלום יתרת חשבון (להלן - חשבון א) בסכום של 25,510 ₪. מנגד הגישה המערערת תובענה כנגד הבנק לתשלום סכום של 27,031₪, שבו חויב, לטענתה, חשבון א עקב טעויות של עובדי הבנק. ביום 18.12.88 הגישה המערערת תובענה נוספת כנגד הבנק להשבת סכום של 142,567.69₪, שבו, לטענתה, חויב בטע...